Zomerfeest van Zinzoekers

29/06/2019 om 15:30 uur

Locatie
Stadsklooster


‘Zinzoekers’ is sinds januari officieel een pioniersplek van de Protestantse Kerk en om dat te vieren hebben we een zomerfeest in de tuin van het stadsklooster, met muziek en tijd voor ontmoeting en verdieping.
Heeft het eigenlijk wel zin om steeds maar te blijven zoeken? Alain Verheij, ‘theoloog des twitterlands’ en auteur van het boek God en ik, wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel, zet ons hierover aan het denken. Hij geeft tijdens het feest een lezing.
Voor wie: zinzoekers, twintigers en dertigers uit Den Haag, mensen van de kerken in Den Haag (van harte welkom ook als je geen twintiger of dertiger bent, maar wel nieuwsgierig naar Zinzoekers) en supporters van Zinzoekers.
Programma & aanmelden: zinzoekers.nl of mail naar dorinde@zinzoekers.nl

Wat is Zinzoekers? Zinzoekers is een netwerk van twintigers en dertigers die samenkomen rondom thema’s van zingeving en geloof. We merken op dat veel twintigers en dertigers druk ervaren om te presteren, thuis en op de studie en/of het werk. Verwachtingen zijn hoog: we moeten keuzes maken, een carrière opbouwen, settelen, een huis kopen, een gezin starten. Op sociale media is het een gewoonte geworden om het perfecte plaatje te presenteren. Bij Zinzoekers gaan we op zoek naar betekenis. We bieden ruimte om het leven te delen en te vieren. En dan niet alleen de mooie dingen, maar ook onze zorgen. We willen elkaar eraan herinneren hoe belangrijk het is om regelmatig stil te staan bij en los te komen van de dagelijkse dingen. De oude verhalen en rituelen uit het christendom bieden ons daarbij inspiratie en houvast.
Wat doen wij? We hebben een aantal vaste activiteiten zoals een maandelijkse maaltijd, een  verdiepingsavond genaamd ‘De Verdieping’, een leesclub, ‘food-en-film’ avonden. Daarnaast wandelen we regelmatig samen, gaan we op pelgrimage naar Taizé, Iona of een klooster iets dichter in de buurt, zoals Casella. Andere voorbeelden van activiteiten: De Nacht van de Hoop met Pasen, een pinksterpelgrimage, de kerstspecial. Ga voor een actueel overzicht van de activiteiten naar de website van Zinzoekers.
Wat is een pioniersplek? De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn. Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren… En zo is Zinzoekers ook een pioniersplek geworden. Zinzoekers wordt gesteund door de Protestantse Kerk Den Haag en is nauw verbonden met STEK: Stichting voor Stad en Kerk.

Terug naar de agenda