woensdag 19 september 2018 - 16:45 - 17:30 uur

Meditatievesper

Stilte zoeken is iets wat mensen van nature doen als hun hoofd overloopt. Door aandachtig te leven en stil te worden, vind je kracht in jezelf. In vrijwel alle religies speelt dat een rol. Tweemaal per maand oefenen we ons in dit mysterie. Vooraf is er thee. Om vijf uur gaan we naar binnen en voelen hoe de grond onze voeten draagt. Er klinkt muziek. Het licht van de Paaskaars symboliseert de heelwording in een gebroken wereld. Op het teken van de klankschaal wordt het stil. Ieder mediteert op eigen wijze. Stilte is een bijzondere ervaring in de grote ruimte van een kerk. Na twintig minuten geeft de klankschaal het einde van de meditatie aan. We wensen elkaar vrede en gaan weer naar huis.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de thee. Informatie: Joke Hoogakker, tel. 070-365 17 45.

Locatie: Houtrustkerk

Kaart wordt geladen...
Terug naar de volledige agenda