dinsdag 19 februari 2019 - 20:00 - 21:30 uur

Serie leerhuisavonden over Hosea

Wie leest er nog in de boeken van een van de profeten? Als zij in de liturgie voorkomen, dan worden er meestal maar een paar verzen gelezen, die dienen als achtergrond bij het Evangelie en waar niet verder op wordt ingegaan. Een paar regels, los van hun verband en achtergrond. En dat, terwijl de profeten een groter deel van de Bijbel vormen dan het hele zgn. Nieuwe Testament.
Maar wie zich voorneemt om zelf een van de profeten te gaan lezen, loopt al gauw op tegen een stugge tekst en onbegrijpelijke beelden en uitdrukkingen. Dan is het lastig om te begrijpen waar het over gaat en wat de boodschap van de profeet eigenlijk is. Daarom lezen wij met elkaar. We hebben gekozen voor Hosea, een van de oudste profeten, uit de 8e eeuw v.Chr. Door samen te lezen proberen we dichter bij de man en zijn tijd te komen. Wie was hij en met welke politieke spanningen had hij te maken?
Het leerhuis Hosea is een doorlopende activiteit van zes bijeenkomsten. Na de 1e bijeenkomst op 19 februari, volgende bijeenkomsten op dinsdag 5 en 19 maart en dinsdag 2, 9 en 23 april. Aanmelding bij Ds. Marianne van Beinum: mwvanbeinum@ziggo.nl.

 

page6image13208

 

Aanmelding verplicht bij De Nieuwe Badkapel

Locatie: De Nieuwe Badkapel

Kaart niet beschikbaar
Terug naar de volledige agenda