zondag 24 maart 2019 - 10:30 - 12:00 uur

Zondagmorgen met gedichten

Op de vierde zondag heeft de bijeenkomst in de doopsgezinde kerk vaak een ander karakter dan een ‘gewone kerkdienst’. Op de vierde zondag van maart komt de Friese dichter Wytze Brandsma naar Den Haag om gedichten voor te dragen. Na afloop is er uiteraard koffie, thee, ruimte voor ontmoeting.
Wytze Brandsma over zijn werk: In mijn debuutbundel – God is het antwoord niet – maak ik, door middel van aforistische en levensbeschouwelijke teksten over zingeving en zinbeleving, kenbaar dat het aan ons mensen is om een leefbare wereld van vrede en gerechtigheid te realiseren. In de tweede tweetalige dichtbundel – De naakte waarheid – heb ik de kwetsbaarheid van geloven meer naar voren laten komen. In deze derde bundel – Branding – gaat de zoektocht naar de zin van het leven verder. De verantwoordelijkheid om goed te doen en met elkaar respectvol om te gaan ligt bij elk individu zelf. Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken en in te kleuren.

Locatie: Doopsgezinde Kerk

Kaart niet beschikbaar
Terug naar de volledige agenda