Bestseller ‘heilig leven’: lezing door John Batist (13/9)

De Nederlander Thomas van Kempen schreef ‘De navolging van Christus’ (ca. 1424), na de Bijbel het meest verspreide boek ter wereld. Daarin beschreef hij wat je kunt doen om het leven als heilig te ervaren. Zijn gedachtegoed past binnen dat van de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging in de rooms-katholieke kerk van Oost-Nederland. Aangenomen wordt dat die beweging, met een grote nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid in het (geloofs)leven, een goede wegbereider is geweest voor de gedachten van Luther en Calvijn. Emeritus pastor John Batist wijdt een avond aan Van Kempen.

Donderdag 13 september, 20-22 uur. Antonius Abtkerk, pastorie.

Deel dit artikel