Gesprekken over de kracht van Kabbala (25/1)

De joodse mystiek, kabbala, is gebaseerd op een middeleeuws geschrift over levensheiliging, de Zohar. De mystieke stroming zou teruggaan tot bijbelse tijden, waarin ze – net als gnostiek en christelijke mystiek –beïnvloed is door platonische denkbeelden uit die tijd. Kabbala was lang een geheime leer. Rabbijnen mochten kabbalistische boeken pas bestuderen als ze veertig waren. In het spoor van zijn vader Rav Berg maakt Yehuda Berg de joodse mystiek toegankelijk in het boek ‘De kracht van kabbala’ (2004). Karl van Klaveren, die het boek vertaalde, houdt een serie gespreksbijeenkomsten over de joodse mystiek. Van Klaveren is predikant in de vrijzinnige Houtrustkerk.

Vr. 25 jan. 10:30-12:30 u. Info (locatie), opgave: Karl van Klaveren, 06 11 04 19 92.

Deel dit artikel