Pater Pio, heilig of niet? (18/9)

De heiligverklaring van de Italiaan Francesco Forgione (1887-1968), bekend als kapucijner pater Pio, ging niet zonder slag of stoot. Het Vaticaan moest aanvankelijk weinig hebben van deze criticus, die rondliep met stigmata op z’n handen, verklaarde mystiek verbonden te zijn met het lijden van Christus, en zich uitdrukkelijk verzette tegen de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Vijftig jaar na zijn overlijden geeft naamgenoot Johannes Pio, pater bij de Broeders van Sint Jan, een persoonlijke getuigenis over deze heilige.

Dinsdag 18 september, 19:30-20:30 uur. Johanneszaal, Oude Molstraat 37.

Deel dit artikel