Doneren

U bent op de website van een bijzonder blad: Kerk in Den Haag.
De website en het blad worden hoog gewaardeerd, wijst een recent lezersonderzoek uit.

De belangstelling voor Kerk in Den Haag groeit gestaag. Financiële giften zijn belangrijk om de bredere verspreiding van het gratis maandblad te bekostigen. Maar ook, om de site actueel te houden.

Draagt u het blad en de website een warm hart toe? Wilt u dat een groeiende groep lezers op de hoogte gebracht wordt van ontwikkelingen op cultureel, spiritueel en kerkelijk gebied?

Met een kleinere of grotere bijdrage kunt u uw waardering voor Kerk in Den Haag concreet tot uitdrukking brengen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL35 INGB0007 7749 10, ten name van Kerk in Den Haag.

Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hartelijk bedankt!