Vredesweek – ‘Een goede aarde lukt misschien wel nooit’

Een kennis die in de Kloosterkerk actief was voor de jaarlijkse Vredesweek, maakte haar enthousiast om mee te doen. ‘Ten tijde van de campagne van het IKV om kernwapens de wereld uit te krijgen, rezen overal actiegroepen uit de grond. Ik zei toen: we moeten dat combineren. Zo ontstond in 1968 het Haags Interkerkelijk Vredeswerk.’
De grote vredesdemonstratie in Den Haag in 1983 staat Verhaar bij als een hoogtepunt en een enorm festijn. ‘Er waren zoveel mensen en zoveel activiteiten. Dat heeft de ontwapeningsprocedure echt een belangrijke zet gegeven.’

Op de kaart
Toen de kernwapens uit de actualiteit verdwenen, verdwenen ook de acties. ‘Het is aan het conciliair proces [een wereldwijde kerkelijke oproep voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, eind jaren tachtig, red.] te danken dat de kerken vrede en gerechtigheid op de kaart bleven zetten. Eerder stonden zij sceptisch tegenover de protesten. Tegenwoordig zijn ze soepeler. Bovendien omvat het vredeswerk nu inhoudelijk veel meer. Het thema van de Vredesweek is dit jaar “Elk mens een veilig bestaan”. Dat gaat over de toestand in Syrië en overal ter wereld.’

De rooms-katholieke Haagse roemt vooral de onderlinge samenwerking bij het vredeswerk. ‘De ene kerk trekt meer jongeren dan de andere, maar we zijn goed op elkaar ingesteld.’ De kerken zijn bovendien hard nodig. ‘Tijdens de Vredesweek zijn er gezinsvieringen in verschillende kerken. Een predikant of priester bereikt daar meer mensen dan een spreker op een debatavond.’

Optimistisch
Bep Verhaar is opgeleid tot leidinggevende van kindertehuizen. Tegenwoordig is het vredeswerk voor haar bijna een full-time baan. Wat houdt haar gemotiveerd? ‘Het geloof in gerechtigheid en vrede. De overtuiging dat het goed moet worden op aarde. Dat lukt niet altijd. Misschien wel nooit’, voegt ze er schuchter aan toe.
Maar ondanks tegenslagen blijft ze optimistisch.’Ik ga rustig verder.’ Op het programma staat nu eerst de komende Vredesweek.
‘Een vorm vinden om te werken aan vrede, daar gaat het om.’

Vredesweek
De Vredesweek is dit jaar van 17 t/m 25 september. Onder het thema: ‘Elk mens een veilig bestaan’ biedt het Haagse programma oecumenische en Taizé-vieringen, een Vredesfeest met ontmoeting tussen culturen, film- en debatavonden en een Vredesmusical door kinderen in Voorburg. Meer informatie en de Vredeskrant zijn te verkrijgen bij IKV Pax Christi Utrecht, (030) 233 33 46.

Ministerie van Vrede
Tijdens de Vredesweek bestaat er een nieuw, tijdelijk ministerie: het Ministerie voor Vrede,  met een echte Minister van Vrede. In de grote steden zetten ambassadeurs van vrede zich in als aanjagers van de Vredesweek. In Den Haag fungeert Bep Verhaar samen met ds. Gerrit de Groot als ambassadeur.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *