Apostolische kerken

https://www.kerkindenhaag.nl/wp-admin/post.php?post=2190&action=edit

Apostolisch Genootschap
a. Loevesteinlaan 170, 2533 AX, Den Haag
@. denhaag@apgen.nl
i. apgen.nl/gemeenschappen/nederland/DenHaag/

Apostolische kerk Den Haag
a. Athenesingel 338, 2548 TL, Den Haag
t. (070) 396 01 54 / 06 29 31 58 51
@. apostolischekerk@hotmail.com
i. apostolischekerk.info

Hersteld Apostolische Zendingkerk
a. Willemstraat 69, 2514 HL, Den Haag
t. (070) 427 75 30
@. f.a.j.m.thesselaar@planet.nl
i. hazknl.nl

Katholiek Apostolische Gemeente
a. 1e De Riemerstraat, 2513 CT, Den Haag
t. (070) 355 50 8