Kerk opgeblazen aan het Lange Voorhout

Gisteren presenteerde de stad zich aan nieuwe Haagse studenten. Parochie ‘Maria Sterre der Zee’, die de kerken in Den Haag-noord vertegenwoordigt, deed mee op een opmerkelijke manier. Aan het Lange Voorhout werd een kerk van plastic opgeblazen.

Aan KDH liet de parochie weten: ‘Naast de berichten dat de kerken leeglopen, is er wel degelijk interesse in de religieuze boodschap van kerken. Wij willen daarom de kerk (letterlijk) naar de mensen toe brengen. Niet om hen te activeren tot kerkbezoek, alhoewel dat natuurlijk altijd mag, maar we willen hen graag activeren in het betrokken zijn met elkaar. Onderzoek wijst telkens weer uit dat een grote groep mensen religieuze gevoelens koestert maar dat dit er niet toe leidt dat zij zich verbinden aan een kerkgenootschap. Dit wordt dus een transparante kerk voor de zoekende
mens.
Tegelijkertijd is het een ingewikkeld proces om het kerkelijk gedachtegoed te verbinden met de hedendaagse samenleving. Daarom gaan we nu met de transparante kerk ‘op reis’. Gedurende het hele jaar vinden er in Den Haag allerlei evenementen plaats. Wij willen hierbij aansluiten en daar een thema aan koppelen. Denk aan evenementen rond de opening van het nieuwe collegejaar, rond de gedeelde zorg voor vluchtelingen of culturele evenementen rond toneel, muziek en dans. Wij hebben hier als kerk óók een verhaal bij. Het is de bedoeling om het gedachtegoed van het katholieke geloof te verbinden aan hedendaagse sociaal-maatschappelijke thema’s. Wij willen vooral niet bekeren, maar de relevantie van de boodschap van het evangelie laten zien. We beginnen op het UIT-Festival voor studenten.’

Dagblad AD Den Haag filmde de reacties van nieuwsgierige bezoekers. Pastoor Ad van der Helm legt uit waarom hij dit initiatief bedacht. Om het filmpje te bekijken: klik hier.

Deel dit artikel