Pleidooi voor meer ‘theater’ en ‘actualiteit’ bij vieringen

Ieder jaar houdt de markante Pastoor van Arskerk een speciale dag met een viering, psalmgebeden, lezingen en oecumenische vespers. Traditioneel is de bijeenkomst op de naamdag van de heilig verklaarde Jean Baptiste Marie Vianney, pastoor in het Franse dorpje Ars. Dominee David Schiethart en pater Frans Vervooren gaven prikkelende overdenkingen.

In zijn inleiding ging de protestantse dominee David Schiethart (Shalomkerk) in op de vraag hoe voorgangers of lectors de bijbelse verhalen inspirerend kunnen overbrengen. Hij onderstreepte het belang van theatrale aspecten van de vertelkunst, het zoeken van oogcontact met aanwezigen, het inlassen van stiltes en het omgaan met de emotionele lading van teksten. Schiethart illustreerde dit met een tekst uit bijbelboek Matteüs.

Voor pater Vervooren ligt de uitdaging bij het relateren van oude verhalen aan de actualiteit en context van de geloofsgemeenschap. Hij stelde daarnaast dat in de homilie, waarin de priester een fragment uit het evangelie stichtelijk toelicht, uiteindelijk fictie, waarheid en verlangen naar bevrijding bij elkaar moeten worden gebracht. Dan kan een Messiaans visioen ontstaan. Hij illustreerde dat met het verhaal over ‘de belofte van Jefta’ (Rechters 11, 29-40).

Volgend jaar 4 augustus staat de kerk stil bij het 50-jarige jubileum van het kerkgebouw.

Robert in den Bosch
Lid pastoraatgroep van de H. Pastoor van Ars-geloofsgemeenschap

Foto: Pastoor van Arskerk.
Fotograaf: Margot C. Berends

Deel dit artikel