Nieuwsbrief

Tien maal per jaar verstuurt Kerk in Den Haag een Nieuwsbrief. Daarin leest u de hoogtepunten van de nieuwe editie. Soms ontvangt u een extra Nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte gesteld wordt van belangrijk en zeer actueel nieuws dat op de website verschijnt.
De Nieuwsbrief verschijnt zodra de nieuwe editie van KDH wordt gepubliceerd.

Aanmelden of afmelden
U meldt zich aan voor de Nieuwsbrief door op deze knop te klikken: Aanmelden

Wilt u zich afmelden, dan drukt u op het woord ‘afmelden’ in de Nieuwsbrief zelf, of stuurt u een e-mail aan: redactie@kerkindenhaag.nl

Privacyverklaring
Als u zich aanmeldt, ontvangt de redactie van Kerk in Den Haag uw e-mailadres. Uw e-mailadres gebruikt alleen de redactie van Kerk in Den Haag voor het enige doel om u de Nieuwsbrief toe te zenden. Uw e-mailadres zal de redactie nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden.
Als u zich afmeldt, verwijdert de redactie van Kerk in Den Haag uw e-mailadres en ontvangt u de nieuwsbrief niet meer.