Protestantse Kerk (bij PKN)

Instellingen

Kantoor Protestantse Kerk Den Haag
a. Parkstraat 32, 2514 JK, Den Haag
t. (070) 385 87 07
@. info@pkn-denhaag.nl
i. protestantsekerkdenhaag.nl

Kantoor Diaconie Protestantse Kerk
a. Parkstraat 32, 2501 CJ; Postbus 371, Den Haag
t. (070) 318 16 16
@. info@diaconiedenhaag.nl
i. diaconiedenhaag.nl

Pioniersplekken

Geloven in Moerwijk
a. Overal in Moerwijk
t. (070) 221 211 3
@. info@geloveninmoerwijk.nl / pastor@geloveninmoerwijk.nl
i. geloveninmoerwijk.nl

Leven in Laak
a. Overal in Laak
t. 0623251455 (Petra de Nooy, pionier)
@. petra@leveninlaak.nl
i. leveninlaak.nl

LichtDelen (Loosduinen)
a. Willem III-straat 40, 2552 BS, Den Haag
t. 0634689227 (Louise Den Hoed, pionier)
@. info@lichtdelen.nl
i. lichtdelen.nl

LUX
a. Overal in Den Haag
t. 0629205073 (Rik Zwalua, pionier)
@. rik@luxdenhaag.nl
i. luxdenhaag.nl

Zinzoekers
a. Overal in de stad / vanuit Stek, Parkstraat 32, 2514 JK, Den Haag
t. 0623458123 (Dorinde IJdo, pionier)
@. dorinde@zinzoekers.nl
i. zinzoekers.nl

Kerken

Abdijkerk (Loosduinen Centrum)
a. Willem III straat 40, 2552 BS, Den Haag
t. (070) 397 41 82 / 06 512 794 36
@. jmvoogel@gmail.com (koster Joke Vogel)
i. loosduinen-centrum.nl

Bergkerk (Vogelwijk, Segbroek)
a. Daal en Bergselaan 50a, 2565 AE, Den Haag
t. (070) 360 62 84
@. bergkerk@xs4all.nl
i. bergkerkdenhaag.org

Bethelkerk Scheveningen (Protestantse Gemeente Scheveningen)
a. Jurriaan Kokstraat 173, 2586 SG, Den Haag
t. (070) 355 08 67
@. info@bethelkerkscheveningen.nl / dedominee@bethelkerkscheveningen.nl
i. bethelkerkscheveningen.nl

Bethlehemkerk
a. Laan van Meerdervoort 627, 2564 AA, Den Haag
t. (070) 362 40 56
@. scriba@bethlehemkerk-denhaag.nl
i. bethlehemkerk-denhaag.nl

Boei 90 (Wateringse Veld)
a. zie de website, de locaties verschillen
t. (070) 753 35 25
@. info@boei90.nl
i. boei90.nl

Bosbeskapel (Vruchtenbuurt)
a. Bosbesstraat 5, 2564 PA, Den Haag
t. (070) 368 97 96
@. koster@bosbeskapel.nl / scriba@bosbeskapel.nl
i. bosbeskapel.nl

Christus Triumfatorkerk (Bezuidenhout)
a. Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL, Den Haag
t. (070) 383 76 55
@. scriba@ctkerk.nl
i. ctkerk.nl

De Leidraad (Leidschenveen)
a. Harriet Freezerhof 20, 2492 JD, Den Haag
t. (070) 3276996
@. scriba.leidschenveen@pgleidschendam.nl
i. kerkinleidschenveen.nl

De Drieklank (Laak, Moerwijk)
a. Kerk in Laak: Van Meursstraat 1, 2524 XN, Den Haag (in De Oase)
Marcuskerk: Jan Luykenlaan 92, 2533 JT, Den Haag
t. Kerk in Laak: (070) 318 1690 / Markuskerk: (070) 388 6874
@. info@pg-laakmoerwijk.nl
i. pg-dedrieklank.nl

De Toevlucht (Ypenburg)
a. Laan van Hoornwijck 140, 2597 DG, Den Haag
t. (015) 212 15 25
@. predikant@kerkopypenburg.nl
i. kerkopypenburg.nl

Duinzichtkerk (Benoordenhout)
a. Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag
t. (070) 324 57 74
@. kosterijduinzichtkerk@live.nl
i. dzkvk.nl

Houthaghe (kapel verzorgingshuis, Houtwijk)
a. Toon Dupuisstraat 10, 2552 SB, Den Haag
t. (070) 397 61 61

Houtrustkerk (vrijzinnige protestanten)
a. Kerk (hoek Beeklaan): Houtrustweg 1, 2566 HA, Den Haag.
Postadres: Beeklaan 535, 2562 BE, Den Haag
t. (070) 345 72 91
@. houtrustkerk@gmail.com
i. houtrustkerk.nl

Lozerhof (kapel)
a. Randveen 62, 2544 RP, Den Haag
t. (070) 3082308

Lukaskerk (Centrum, Schilderswijk)
a. Om en Bij 2, 2512 XK, Den Haag
t. (070) 389 72 63
@. kosterlukaskerk@outlook.com
i. lukaskerk-denhaag.nl

Maranathakerk (Duinoord, Statenkwartier-O, Zeeheldenbuurt)
a. 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB, Den Haag
t. (070) 345 91 19
@. info@maranathakerkdenhaag.nl
i. maranathakerkdenhaag.nl

Nieuwe Badkapel (Scheveningen, Belgisch Kwartier)
(Protestantse Gemeente Scheveningen)
a. Nieuwe Parklaan 90, 2587 BV, Den Haag
t. (070) 355 91 75
@. info@nieuwebadkapel.nl
i. nieuwebadkapel.nl

Noorderkerk (Duinoord)
(Gereformeerde Kerk Den Haag-Oost)
a. Schuytstraat 9-11, 2517 XB, Den Haag
t. (070) 345 75 53
@. info@noorderkerkdenhaag.nl
i. noorderkerkdenhaag.nl

Oude Kerk Scheveningen (Scheveningen Dorp)
a. Keizerstraat 8, 2584 BJ, Den Haag
t. (070) 3554372
@. scribaok@ziggo.nl
i. oudekerkscheveningen.nl

Pax Christikerk (Mariahoeve)
a. Vlamenburg 2, 2591 AS, Den Haag (Tijdelijk: Zwedenburg 99)
t. (070) 383 78 88
@. pj.bakker@wxs.nl
i. paxchristikerk.nl

Prinses Julianakerk Scheveningen (Duindorp)
a. Tesselsestraat 6, 2583 JC, Den Haag
@. scriba@prinsesjulianakerk.nl
i. prinsesjulianakerk.nl

Shalomkerk (Bouwlust, Vrederust)
a. Vrederustlaan 96, 2543 ST, Den Haag
t. (070) 366 7494
@. info@shalomkerk.nl
i. shalomkerk.nl