Jongeren en dominee stellen Paulusbrief ter discussie

De hervormde Bethlehemkerk is een ‘wijkgemeente van buitengewone aard’. Buitengewoon, omdat de kerk geen verantwoordelijkheid draagt voor een bepaalde stadswijk van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG). De gemeente, die in de reformatorische traditie staat, richt zich op de hele stad.
In het ledenbestand van de Bethlehemkerk zitten veel jonge gezinnen. Onlangs zijn er zelfs elf baby’s gedoopt: een aantal dat andere kerken waarschijnlijk het water in de mond doet lopen. Er is veel nieuwe aanwas van mensen buiten Den Haag, die hier komen werken en wonen. Op zoek naar een kerk met een orthodoxe inslag komen velen bij de Bethlehemkerk terecht.

De gemeente kent een ondernemende groep van twintigers en dertigers. Ze komen samen voor verschillende activiteiten: borrels, koffie na de kerkdienst bij iemand thuis, een weekendje weg, een bijbelkring en voetbalpartijtjes. Of voor, zoals vanavond, een etentje bij dominee Laurens Jan Vogelaar.

Open en gastvrij
Met z’n achten zitten we aan tafel. De dominee, zijn vrouw Lourina, hun zoontje Jefta en de jongeren uit de activiteitengroep: Wilma, Christian, Johan-Martijn, Daniël en ik. Jefta krijgt zijn eten in de kinderstoel en vindt alle belangstelling best leuk.
   
De sfeer is open, ongedwongen en gastvrij. Gezellig met elkaar eten en daarna samen een preek voorbereiden staan op het avondprogramma. Vogelaar heeft hiervoor gekozen omdat hij met deze leeftijdsgroep meer contact wil hebben. ‘Je moet als dominee oppassen dat je niet af komt te staan van de werkelijkheid. Na de catechisatie is er in principe weinig contact met jongvolwassenen,’ zegt hij. De kippensoep, van zijn eigen maak, valt goed in de smaak. Iemand vraagt of hij iedere week de preek uit zijn hoofd kent.
 
‘Ik lees hem op zondagochtend nog twee keer door, zodat ik alleen maar naar de hoofdpunten op papier hoef te kijken. Ik ben nog niet zo ver dat ik een preek niet uitschrijf. Het gevaar is dan vooral dat je oeverloos gaat uitweiden.’

Weerbarstig mooi
Na het eten is het tijd voor het ‘echte’ werk: het voorbereiden van de preek. ‘Heeft iedereen een bijbel bij zich?’ Daar is aan gedacht. Er is zelfs iemand die hem in zijn telefoon heeft staan.
 
‘Ik vraag me altijd af,’ zegt Laurens Jan ter inleiding, ‘wat een tekst voor mijzelf betekent. Want hoe kan ik een betekenisvolle boodschap aan jullie brengen, als die niet eerst door mijn eigen ziel is gegaan? Ik heb het altijd nodig om even stil te zitten, om de woorden te laten beklijven. Ondanks de hectiek van elke dag is dat geen verloren tijd. Voor vanavond ben ik het meest benieuwd naar hoe de tekst een woord kan worden voor jullie. Waar raakt het jullie?’
De dominee heeft gekozen voor de brief van Paulus aan de Filippenzen 3: 17-21. Best een pittige tekst, die hier en daar niet zo toegankelijk is en aan het denken zet; daar is ieder het al gauw over eens. Iedereen leest een vers voor, stelt vragen, geeft meningen en uit soms ook twijfels. Bijvoorbeeld over de volgende citaten: ‘Velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken…’.

‘Wie zijn die vijanden eigenlijk? Zijn dat mensen die van de kerk zijn afgedwaald? Wat erg als dat mensen zijn van wie je houdt.’
‘Is dat erg voor de mensen die niet geloven, of voor Jezus?’
‘En ben je tegen, als je niet voor bent?’
De een vindt de tekst erg zwart-wit, een ander vindt het juist mooi dat de Bijbel zo duidelijk is.
De vijanden zijn gericht op aardse zaken, staat er.  
‘Ja, maar wij moeten toch ons geld verdienen?’
‘Zijn wij daar niet allemaal mee bezig?’
‘Maak ik mijn carrière niet belangrijker dan hemelse zaken?’
Dat zijn vragen waarop niet direct een antwoord is.
‘Er zitten weerbarstige dingen in de tekst. Dat vind ik ook het mooie van het woord van God,’ rondt dominee Vogelaar af.

Met een lied wordt de avond afgesloten. Heldere, geroutineerde stemmen vullen de kamer. De verbondenheid is voelbaar.

Info over activiteiten van de jongerengroep: mail 20en30ers@gmail.com

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *